İzcilik

/İzcilik
İzcilik 2013-03-12T21:44:40+00:00

İzcilik Nedir?

 • İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir.
 • İzcilik, çocuk ve gençleri her türlü kıymet hükümleriyle bir bütün olarak ele alan ve ruh sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim, karakterinde bir faaliyetidir.
 • Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitimin aktif metodu olarak kabul edilir.
 • İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesi karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.
 • İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından Milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır.
 • İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir.

Bu hareketin önemli özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:

 • Dünyanın En Büyük Organizasyonlarından Biridir
 • Milli ve Milletlerarası Bir Harekettir
 • Politik Olmayan Bir Harekettir
 • Irk ve Din Ayrımı Gözetmez
 • Gençlik Hareketidir
 • Gönüllü Bir Harekettir
 • İyi Bir Eğitim  Aracıdır
 • İzcilik Öğrenilmez Yaşanır
Load More Posts